Bút khách sạn

Bút khách sạn không chỉ là sản phẩm thường được sử dụng cho khách lưu trú tại khách sạn mà còn là sản phẩm mang tính chất đại diện cho dịch vụ cũng như đẳng cấp của khách sạn.Là sản phẩm tuy nhỏ nhưng đóng góp vai trò vô cùng quan trọng,là đồ vật không thể thiếu trong khách sạn.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất